Όροι Χρήσης

Το σύνολο του περιεχομένου είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του Εκδότη.

Όροι χρήσης και δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου

Οι παρακάτω όροι χρήσης και δήλωση απόρρητου έχουν συνταχθεί από τη Μ. ΝΕΤΣΙΚΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. στην οποία ανήκει το wineplus.gr (εφεξής "website") και απευθύνονται σε όποιον θελήσει να επισκεφτεί τις σελίδες του ή να κάνει χρήση των υπηρεσιών του. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επισκέπτεται τις σελίδες του website ή κάνει χρήση των υπηρεσιών για λόγους συντομίας στο παρόν αναφέρεται ως "χρήστης". Όλες οι υπηρεσίες που υπάρχουν στο wineplus.gr ή πρόκειται να δημιουργηθούν στο μέλλον υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, ενώ η επίσκεψη στις σελίδες και/ή η χρήση των υπηρεσιών του website προϋποθέτουν την πλήρη και ανεπιφύλακτη κατανόηση και αποδοχή των ίδιων όρων.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Το wineplus.gr επίσης χρησιμοποιεί cookies για την σωστή λειτουργία του site και των υπηρεσιών που παρέχει. Τα cookies είναι μικρά κομμάτια πληροφορίας τα οποία στέλνονται από τον web server στον web browser (διακομιστή) και τα οποία χρησιμεύουν:
στη λήψη πληροφοριών για το πώς και πόσο οι χρήστες χρησιμοποιούν το site (στατιστικά στοιχεία).
για τη διατήρηση των στοιχείων που έχει εισάγει ο χρήστης στις διάφορες φόρμες του site ώστε να μην χρειάζεται να τα ξαναγράφει.
cookies τρίτων για την σωστή προβολή και στόχευση των διαφημιστικών μηνυμάτων που εμφανίζονται στο site.
Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν αντλούν πληροφορίες ή αρχεία από τον υπολογιστή του χρήστη ενώ η λειτουργία τους εξαρτάται πάντα από τις ρυθμίσεις του διακομιστή του χρήστη.

NEWSLETTER
Προκειμένου ο χρήστης να εγγραφεί στα newsletters του wineplus.gr πρέπει να καταχωρήσει μια έγκυρη διεύθυνση e-mail. Αυτή χρησιμοποιείται για την αποστολή τvn newsletterσ και άλλων ενημερωτικών μηνυμάτων προς τους χρήστες του Website.

LINKS
Το wineplus.gr περιέχει σε πολλά σημεία του links προς άλλα websites, για το περιεχόμενο των οποίων δεν φέρει καμιά ευθύνη. Επίσης δεν φέρει ευθύνη για τυχόν συλλογή προσωπικών πληροφοριών από αυτά.

ΕΡΕΥΝΕΣ
Κατά καιρούς το wineplus.gr ή συνεργάτες του ζητούν πληροφορίες από τους χρήστες μέσω ερευνών. Η συμμετοχή σε αυτές τις έρευνες είναι εθελοντική και οι χρήστες έχουν την επιλογή για το αν θα παραχωρήσουν τις ζητούμενες πληροφορίες ή όχι. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτές τις έρευνες χρησιμεύουν στην καλύτερη γνώση του κοινού του Website και στη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Το wineplus.gr λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για να διασφαλίσει τις υπηρεσίες που προσφέρει αλλά - δεδομένης της φύσης του Διαδικτύου - δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης από την επίσκεψη των σελίδων και την χρήση των υπηρεσιών του.